Udskriv

  

  Formand   
   Else Vohlert
 
     
 

30 73 58 19

 
 

   

 

Næstformand

  Kasserer

Tommy Jensen

  Flemming Andersen
tommyalexjensen@gmail.com   fbandersen5@gmail.com 
 22 22 22 01   60 32 23 09 
     
Bestyrelsesmedlem   Sekretær
Lene Fridberg   Gert Gulmann
     
   

 

     
     
 Suppelant   Suppeleant 
Svend Rodhe   

Kurt Sørensen